imageimageimage
Sản phẩm chủ lực
Đường kính: M8 ~ M36 Bước ren: 10 ~ 1000 mm Loại ren: Ren suốt, ren lững Cấp bền: ...
Đường kính: M10 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren mịn Cấp bền: 8.8 ...
Đường kính: M10 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren lững Cấp bền: 8.8 ...
Đường kính: M10 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren mịn Cấp bền: 8.8 ...
Đường kính: M8 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren mịn - ren lững Cấp bền: ...
Xuất xứ: ChinWell - Malaysia
Đường kính: M10 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 500 Loại ren: Ren lững Cấp bền: 4.6 ~ 12.9 ...
Đường kính: M10 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 500 Loại ren: Ren lững Cấp bền: 4.6 ~ 12.9 ...
Đường kính: M10 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren mịn, ren lững Cấp bền: ...
Sản phẩm mới
Đường kính: M8 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M8 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M10 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M8 ~ M24 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M8 ~ M36 Bước ren: 10 ~ 1000 mm Loại ren: ...
Đường kính: M8 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M6 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M10 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M10 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M10 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M10 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M8 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M8 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Thông số kỹ thuật: Đường kính: M5 - M30 Bước ren: 0.8 ...
Thông số kỹ thuật: Đường kính: M16 - 30 Bước ren: 01 - ...
Đường kính: M10 ~ M18 Bước ren: 10 ~ 100 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M10 ~ M18 Bước ren: 10 ~ 100 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M8 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: - Bước ren: - Loại ren: T- Cấp bền: - ...
Đường kính: M8 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M8 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Xuất xứ: ChinWell - Malaysia
Đường kính: M8 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M8 ~ M20 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M16 - 30 Bước ren: 01 - 06 Loại ren: Thép ...
Đường kính: M10 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: Ren ...
Đường kính: M10 ~ M30 Bước ren: 10 ~ 1000 Loại ren: ren ...